VideoFormat-4 Industry 4.0 for Atomic Skis

The world's leading ski giant ATOMIC is modernizing its production, relying on high-tech CNC and state-of-the-art FORMAT-4 automation solutions.


FORMAT-4 tempora:

Change of gluepot within seconds


Returnsystem FORMAT-4 U-motion professional

Produktion för enmans bearbetning till varje verkstad


LIGNA Highlights 2017

See all of the latest innovations and news for our Felder and Format-4 woodworking machines!


Welcome to the FELDER GROUP

60 Years of FELDER - Woodworking machines from Austria


FORMAT-4® profit H10

Skära i skum


FORMAT-4 profit H08

Profit H08 från Format-4 är CNC-maskinen för professionell nestinganvändning med litet platsbehov.


LIGNA Highlights 2013

Våra nyheter


FORMAT-4 c-express 920

CNC drilling and milling centre


Silent-POWER® - Spiral knife Cutterblock

The silent cutterblock unique for new FELDER, HAMMER and FORMAT-4 jointers and/or planers.


FORMAT-4 profit H10

Forma skivor, borra och fräsa i valfri form i en enda cykel!


FORMAT-4 kappa 400

Den nya kappa 400 - ”mycket justersåg för pengarna”


FORMAT-4 perfect 608

Premium kantlistmaskin perfect 608


FORMAT-4 Standard: Mjukvara FlashSimulator

CNC-3D äkta simulation med kollisionstest och ni är säkra!


Format-4 CNC bearbetning av korpus

Flash 3D, korpus - mjukvara Plan och konstruktion av möbler i en ny dimension.


FORMAT-4 CNC specialutföranden

Enkelt färdigställande av komplexa konturer - omöjligt blir möjligt!


FORMAT-4 CNC-Software

FlashFrame, Format-4 fönster-mjukvara!


FORMAT-4 exact 63

630 mm hyvelbredd för alla krav!


FORMAT-4 CNC potential-kontroll

CNC är standardmaskinen från imorgon! CNC höjer gränser av hantverket!