tempora F800 60.12 e-motion

Kantlistmaskin


img

Vår motivation är att spara tid åt er

Tid, som nog är den viktigaste resursen i det moderna snickeriet, stod i fokus vid utvecklingen av tempora-maskinkonceptet. Kantbearbetning måste vara så snabb, enkel och effektiv som möjligt. För att uppnå detta förenar tempora-modellerna kärnkompetenserna hastighet, produktivitet och användarkomfort i ett övertygande totalt paket. De slutliga bearbetningsresultaten vid ändlösa kanter och remsmaterial övertygar med de högsta standarderna, som uppfyller de ökande kraven på komplett kantbearbetning i alla avseenden. 

Massiva kantbearbetningsaggregat och en optimerad maskinstomme garanterar absolut stabilitet, även vid de högsta bearbetningshastigheterna. De användarvänliga styrningsvarianterna “x-motion plus” och “e-motion” säkerställer absolut repeterbarhet och möjliggör kortast möjliga installationstid och snabbast materialbyte med individuellt konfigurerbara bearbetningsprogram. Med bearbetningspaketen “Professional” och “Performance” och det individuella aggregatvalet för båda finishplatserna kan tempora helt anpassas till driftsspecifika krav.

Du kan alltså ta dig mer tid i framtiden till dina kunder, eftersom du med tempora klarar av produktionen på rekordtid.

 • Förfräsaggregat med separat kontrollerade diamantbestyckade spiralfräsar för urslagsfri renfräsning av skivan innan kantlisten läggs på garanterar en perfekt limning
 • Premium användarkomfort med e-motion paketet och motorkontrollerade enheter
 • Stabilitet även vid högsta bearbetningshastighet tack vare de solida maskin chassiet

... FORMAT4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • Skräddarsydda finansieringslösningar

Detaljer

Format-4 advantEdge för en optisk nollfog

Format-4 advantEdge för en optisk nollfogDet patenterade advantEdge aggregatet från Format4 möjliggör en optisk nollfog vid bearbetning av samextruderade kant- och laserkantmaterial. Aggregatet arbetar med en styrning av arbetsstycket och kan aktiveras eller avaktiveras direkt från kontrollpanelen. advantEdge erbjuder en homogen optik av arbetsstycken med skiv- och kantmaterial särskilt i högglans området. Kantfärg som är avstämd på materialet ger en optisk nollfog och utan komplicerade byten av lim vid kanter med olika färger får ni en fördel med avsevärt kortare omställningstider.

edgeControl: mätning av kanter och arbetsstycken med Bluetooth

edgeControl: mätning av kanter och arbetsstycken med BluetoothFormat-4 edgeControl gör driften och inställningen av tempora kantlistmaskiner ännu enklare och mer exakt.

Värden för kanttjocklek och arbetsstyckestjocklek som registrerats med den trådlösa mätenheten överförs med en noggrannhet på en hundradels millimeter till maskinens smartouch-användarkontroll med Bluetooth (arbetsstyckestjocklek endast på e-motion modeller). Styrenheten känner igen de uppmätta värdena och sorterar dem automatiskt enligt arbetsstyckets tjocklek eller kanttjocklek. Användaren väljer sedan önskade inställningsvärden från minnet med de fem senast uppmätta värdena. Smartouch kalibrerar sedan automatiskt alla nödvändiga aggregat till de exakta dimensionerna.

Med edgeControl elimineras produktionsförluster till följd av skriv- eller mätfel samt toleransavvikelser i kantdimensioner.

Bord med luftkuddar för enkel och skonsam materialhantering

Bord med luftkuddar för enkel och skonsam materialhanteringEnkel och skonsam hantering av stora arbetsstycken och arbetsstycken med känsliga ytor. Placerad direkt på maskinens inmatningslinjal och utrustad med en 0,75 kw stark fläktmotor garanterar en konstant luftkudde mellan maskinbordet och arbetsstycket en enkel och skonsam matning av arbetsstycken. Den stabila bordskonstruktionen med 1050 x 400 mm arbetsyta (kan expanderas till 2000 x 400 mm med ett extrabord med luftkuddar) och den flexibla utdragningsramen garanterar maximal stabilitet vid matning av arbetsstycken.

smartouch-kontrollenhet med e-motion

smartouch-kontrollenhet med e-motionKontrollenheten med smartouch och nätverksanslutning reducerar de manuella inställningarna till ett minimum och möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen. Funktioner hos smartouch inkluderar bland annat:

--- obegränsat programminne för användardefinierade kantprogram
--- underhållsplan, löpmeterräknare
--- enkel, självförklarande representation av aggregat och funktioner
--- val av aggregat och exakt finjustering av motoriskt-positionsstyrt aggregat (inställningsnoggrannhet 1/100 mm) från kontrollpanelen
--- inställning av limtemperatur och automatisk temperaturreduktion av limmet i standby-läge Nu tillgängligt med 21' bildskärmsstorlek

Förfräs
Garanterar en perfekt pålimning

Förfräs
Garanterar en perfekt pålimningTvå motlöpande, användningsstyrt arbetande och separat styrbara fogaggregat med diamantförsedda spiralfogfräsar skapar förstklassig kantbearbetning före limning av kanterna. Med fogaggregatet uppnår du helt rena kanter vid belagda arbetsstycken. Efter en exakt anvigelse av dimensionerna tar trimningsfräsen över och slutför en perfekt fräsning. Hos e-motion modeller sker inställning av spånavverkning via styrda motorer.

Infraröd lampa
för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstycken

Infraröd lampa
för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstyckenDen styrda, kvarts-infraröda lampan värmer kanten före limaggregatet och sörjer för en maximal processäkerhet vid speciellt kalla arbetsstycken.

Limaggregat
Kort uppvärmning, snabbt byte

Limaggregat
Kort uppvärmning, snabbt byteEfter bara 8 minuters uppvärmningstid är ”tempora” redo att användas! Den teflonklädda limbehållaren med verktygslöst snabbytessystem passar till smältlimgranulat av EVA (sampolymerer av eten och vinylacetat) och PUR (polyuretan). De fina justerbara limspridare försäkrar att den rätta mängdenlim som behövs appliceras och kan anpassas utmärkt till olika kant material.

Kantlistning + giljotin för kantlist på rulle och massivlister till 60 mm

Kantlistning + giljotin för kantlist på rulle och massivlister till 60 mmBeroende på arbetsuppgift kan ni använda kantlist 0,4–3,0 mm liksom massivlist upp till 12 mm och skivmaterial upp till 60 mm. En infraröd sensor känner av om det finns kantlist för bearbetning. Klippaggregatet för kapning av ändlös kantlist är avsedd för lister 3 x 64 mm Magasinet för automatisk matning av massivlist via nålrulle har en kapacitet på 120 mm. För snabb omställning sörjer höjdinställning via tryckbalk och justermanometer för presstryck direkt mot kantlist.

Presszon
Nästan osynliga limfogar

Presszon
Nästan osynliga limfogarKraftigt utförande och med styrning pressar den första, drivna valsen kantlisten mot arbetsstycket. Genom styrning förhindras överskott av lim vid påläggning och därvid smetning av överskottlim. De båda koniska tryckrullarna sluter limfogen vid nedre och övre kanten. Via manöverpanelen kan två pneumatiska tryck väljas.: Vals med lägre tryck, Rullvals med högt tryck. Hos alla e motionmodeller är presszonen motoriskt positionerad.

Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbete

Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbeteLåg förbrukning genom styrd sprayenhet vid användning av släppmedel för PURlim, antistatiskt kylmedel och glidmedel för känsliga kantlister såväl som rengörings- och polermedel för en renare arbetsstycke medför ett perfekt resultat utan efterarbete.

Sågaggregat
Precisionsnitt för varje avändning

Sågaggregat
Precisionsnitt för varje avändningKapaggregatet består av två av varandra oberoende sågaggregat med högfrekvensmotorer. (12.000 v/min.). Kapaggregatet är lutbart 0º–15º - efter utrustningsnivå manuell eller med pneumatisk styrning va manöverpanel (t.ex. kapning 15º endast på arbetsstyckets framkant, endast bakkant eller både och)

Multifunktionsfräsaggregat
Innovativ precision med snabbinställning

Multifunktionsfräsaggregat
Innovativ precision med snabbinställningMultifunktionsaggregatet för ren- och radiefräsning såväl som fasfräsning av tunna kantlister består av två oberoende fräsenheter med högfrekvensmotorer (12.000 v/min. Linjära styrningar sörjer för högsta precision med låg underhållsfrekvens. Den konstruktiva optimeringen av ställaxlarna för kantlistens tjocklek och profil säkerställer en snabb inställning. Efter utrustningsnivå sker inställning av multifunktionsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via manöverpanelen. Hos alla e-motionmodeller sker inställningen med motorer vi pekskärmen i färg

”Nestingpaket”

”Nestingpaket”Bearbetning av arbetsstycken med hål för t.ex. gångjärn m.m. eller ytor med spetsig vinkel sker optimalt med ”Nestingpaketet”.

Sicklingsaggregat för radie

Sicklingsaggregat för radieGenom ett lätt sickeltag avlägsnas kutterslag m.m. och ett perfekt resultat uppnås. Finjusteringen sker manuellt; efter urustningsnivå ställs radie- och sicklingsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via en pekskärm i färg. Hos e-motion sker fininställning via styrda motorer från en 10,4” pekskärm i färg.

Hörnavrundningsaggregat
Produktivitet som ni inte bör avstå ifrån

Hörnavrundningsaggregat
Produktivitet som ni inte bör avstå ifrånIngen extra efterbearbetning av arbetsstycket! Format4 hörnavrundningsaggregat tar över ”finishen” av arbetsstycket hörn (även på andra skivmaterial) av kantlister 0,4–3,0 mm och med max. 60 mm bearbetnignshöjd vid en matning om 12 m/min. Den kraftiga grundkonstruktionen i gjutjärn, linjära styrningar och HW-verktyg med styrning lägger grunden för lång livslängd och hög precision. Styrningen sker naturligtvis via manöverpanelen och ni kan välja vilket hörn ni vill runda av (endast framkant, endast bakkant eller båda).

Styrt sicklingsaggregat

Styrt sicklingsaggregatFör en perfekt ”finish” på arbetsstycket. Sickling tar med ett lätt drag bort oönskade limrester på arbetsstycket. Ett steg närmare ett perfekt resultat.

Notspårsaggregat för horisontala och vertikala notspår

Notspårsaggregat för horisontala och vertikala notspårFör än mer rationell produktivitet sörjer det nya notfräsaggregatet hos ”tempora 60.12” Inställt antingen (vertikalt eller horisontalt) för olika typer av fräsning - ersätter efterföljande arbete i bordsfräsen. Inställningen för notfräsning sker via manöverpanelen, med ett djup om 0–15 mm och 1/100 mm noggrannhet. Önskvärd notbredd 4–7,5 mm görs via speciella notfräsar.

Polerenhet

PolerenhetEnheten består av två separata motorer, utrustade med två bommulsborstar. Meningen är att enheten ska rengöra och polera över och undersida av kantlisten. Super ”finish” för ABS och PVSkantlister. Som tillval fins ett poleraggregat med påföring av polermedel.

puReady – kvävelåda för limbehållare

puReady – kvävelåda för limbehållarepuReady kvävelådan gör dig flexibel vid användning av PUR-lim. I framtiden kan du slappna av vid produktionspauser, färg- eller limbyten. Med puReady låter sig ditt PUR-lim, inlagt i kväve, bearbetas länge och håller sig färskt. Så håller du dig flexibel i kantbearbetningen och får dessutom en lättare rengöring av limbehållaren.

 • Fördröjer reaktionsprocesser i PUR-lim och förlänger därmed bearbetningstiden
 • Underlättar och påskyndar rengöringsprocessen
 • Mer flexibilitet vid användning av olika PUR-färger och -lim
 • Med plats för förvaring av två limbehållare
 • Enkel användning och tydlig kontrolldisplay
 • Rörlig och platssparande utan ström- och tryckluftsanslutning
 • Kompatibel med alla limbehållare på tempora kantlistmaskiner F600/F800

Spara dubbelt så mycket plats!

Spara dubbelt så mycket plats!Format-4 storEdge erbjuder platsbesparande förvaringsutrymme för era kanter, ersätter uppläggningstallriken på er kantlistmaskin och kan snabbt rullas åt sidan.

Format-4 storEdge

Format-4 storEdgeDen praktiska förvaringen av kanter storEdge kan dessutom utrustas med en uppläggningstallrik.

Format-4 storEdge inklusive stöd

Format-4 storEdge inklusive stödDe viktigaste kanterna nära till hands och snabbt förvarade. - Med tillvalet uppläggningstallrik kan ni förse er kantlistmaskin med kantlistmaterial konstant.Video

Gratis kataloger

Här kan ni bläddra i katalogen online, ladda ner som pdf eller skicka efter en egen tryckt utgåva.