profit H300 c-tech

c-tech CNC-bearbetningscentrum


img

Multitalangen med XL-bearbetningskapacitet

Den stigande efterfrågan på specialtillverkning inom möbel-, dörr- och fönsterproduktion är en stor utmaning framför allt för mindre hantverksverksamheter. Många olika profiler måste produceras flexibelt och effektivt i flera tjocklekar för att kunna hävda sig mot stora tillverkare på marknaden. Med ett stort arbetsområde i Y skapar profit H300 nästan oändliga bearbetningsmöjligheter inom bearbetning av plattor och massivt trä. Standard- och specialanvändningar kan täckas flexibelt med det breda effektspektrumet och de många utrustningsvarianterna. För ett produktivt arbetssätt måste maskin och programvara passa ihop perfekt. Detta samspel försvåras ofta av många gränssnitt från olika leverantörer. Med totallösningarna från Format4 får kunden ett perfekt anpassat komplett paket för de högsta kraven.

 • Massiv portalkonstruktion inklusive ställningsdrift med servomotorer på båda sidor
 • Borrhuvudet når hela arbetsområdet horisontellt och vertikalt
 • Upp till 36 verktygsplatser för varje utmaning

 

... FORMAT4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

Detaljer

Linjärstyrningar

LinjärstyrningarHuvudrörelse Y- och Z axel med kapslade lager: på härdade och slipade linjära banor löper slutna lager, Y- och Z-axlarna positioneras via slipade kulskruvar

lightPos – LED-positionering av vakuum – revolutionerande enkel & exakt

lightPos – LED-positionering av vakuum – revolutionerande enkel & exaktlightPos:
- Exakt (+/-1mm)
- Tydlig (hela arbetsytan syns omedelbart på en blick)
- Självförklarande ( kontinuerliga olika färger på klämanordningarna i programvaran, på klämanordningen och i det positionerade området på konsolen
- Lämpad för alternerande drift
- Visning av maskinstatus när maskinen är i drift

Här hittar du mer information om lightPos

Underhållsöppning

UnderhållsöppningKåpan kan enkelt öppnas för en snabb åtkomst vid borrbyte, rengörings- eller underhållsarbeten.

Automatisk centralsmörjning

Automatisk centralsmörjningAlla rörliga axlar smörjs automatisk, kontinuerligt, vilket garanterar lågt underhållsbehov, tillförlitlighet och konstant tillgänglighet. Smörjningen av X-, Y- och Z-axlarnas styrningar är tidsstyrd och pneumatiskt kontrollerad. Smörjcykeln ställs in via axelstyrningen.

Säkra verktygshållare ger exakt arbete

Säkra verktygshållare ger exakt arbeteOlika vakuumformer garanterar en säker fixering av varje tänkbar form av arbetsstycke. Dessutom kan vakuum och klämanordningar användas i antalet flexibelt på hela konsolen utan begränsningar.

Positioneringsvisning av arbetsstyckesstöd och vakuumsug:

Positioneringsvisning av arbetsstyckesstöd och vakuumsug:Arbetsstycket, konsoler och vakuumkoppar visas i mjukvarans simulering samtidigt i standardutförandet. Detta garanterar att arbetsstycket är säkert positionerat för att undvika kollision mellan verktyg och vakuumkoppar. Vakuumsugens exakta position på arbetsstyckesstöden visas med laser.

Som utökning av vår standardpositioneringshjälp finns lightPos systemet tillgängligt.

Gränslösa bearbetningsmöjligheter med FORMAT-4 borrenhet

Gränslösa bearbetningsmöjligheter med FORMAT-4 borrenhetBorrhuvuden med 18 frässpindlar

 • 12 vertikalt borrade frässpindlar, 32 mm avstånd mellan frässpindlarna: varje kan användas individuellt
 • 6 horisontella borrspindlar, 32 mm raster, 4 i X- och 2 i Y-axel, kan aktiveras var för sig
 • Integrerat spårsågaggregat i X-axel
 • Motor styrs via omvandlare, upp till 7 500 v/min
 • Detaljer: Hela arbetsområdet kan täckas av borrgruppen för vertikala samt horisontella borrningar.

 • Individuell konfigurering av borrhuvud

  Individuell konfigurering av borrhuvud  Det spelar ingen roll om maskinen ska användas till skåpstillverkning eller allround, du bestämmer hur du vill konfigurera borrhuvudet. Välj mellan ett huvud med enbart vertikala borrspindlar eller spindlar med en notsåg för vertikal och horisontell bearbetning. Motor styrs via omvandlare upp till 7500 v/min.

  Spindel

  Spindel  Från 12 till 15 kW och upp till 24.000 v/min, styrd via inverter, är fräsmotorn vuxen alla upptänkliga uppgifter. Fräsmotorn är monterad direkt på drivmodulen för Z-axeln. Två linjära styrningar samt precisionslipade lager garanterar en exakt vertikal rörelse av fräsmotorn. Verktygslåsning HSK 63 sker automatiskt. Via sensorer styrs låskraften och gör användningen säker. Rengöring av konan sker via pneumatik. C-axeln står till förfogande som en fjärde interpolerande (360º) axel med tryckluftsanslutning

  Spånavvisarplatta

  Spånavvisarplatta  En spånstyrningsanordning på frässpindeln, styrd av c-axeln,gör det möjligt att använda de verktyg som finns. När kanten på arbetsstycket bearbetas styrs spånet mot sugkanalen.

  Kontrollerad utsugskåpa

  Kontrollerad utsugskåpa  Utsugshuvudet anpassar automatiskt sin position till en av de 3 möjliga positionerna beroende på arbetsstyckets höjd vilket minskar mängden damm och ljudutsläpp.

  Längdmätningssystem

  Längdmätningssystem  Den automatiska längdmätningsenheten bestämmer verktygslängden med en noggrannhet på en hundradels millimeter direkt på maskinen. På så vis utesluts mätfel av maskinoperatören.

  Linjär växlare med 12 fack

  Linjär växlare med 12 fack  En linjär växlare med 12-platser som standard till vänster på maskinstativet ger även möjligheten att förvara upp till tre aggregat. Dessutom kan den främsta aggregatlagerplatsen användas som Pick-up upphämtningsstation för svåråtkomliga verktygsväxlingsplatser.

  Tillvalet skyddskåpa skyddar HSK-verktygsfästena med hög precision dessutom optimalt mot damm och spån.

   

  18-platsers roterande verktygsväxlare monterad på bommen

  18-platsers roterande verktygsväxlare monterad på bommen  Den roterande verktygsväxlaren med 18 verktygspositioner är monterade på baksidan av gantryt och rör sig tillsammans med gantryt utmed X-axeln. 18-positions roterande verktygsväxlare håller tiden för verktygsbyte till ett minimum.

  4 postioner med linjär verktygsväxlarerör sig i X-axelns riktning

  4 postioner med linjär verktygsväxlarerör sig i X-axelns riktning  Bytesplats för 4 fräsverktyg eller aggregat, monterad på körportalen, ger snabbt byte även under pendeldrift.

  Status indikator

  Status indikator  Genom de växlande färgerna i det innovativa belysningskonceptet visualiseras maskinens olika statusmeddelanden direkt. Detta gör det möjligt att enkelt veta statusen på ditt profit CNC maskincenter.

  Tryckluftsmunstycke/sprayenhet

  Tryckluftsmunstycke/sprayenhet  Monterat på frässpindeln för att optimisera fräsarbeten.

  12 positions linjär verktygsväxlare monterad till maskin chassiet

  12 positions linjär verktygsväxlare monterad till maskin chassiet  Verktygsväxlaren med 12 verktygsplatser förbättrar produktiviteten och skapar mer plats till övriga verktyg på maskinen.

  Två olika stora arbetsfält för individuella behov

  Två olika stora arbetsfält för individuella behov  profit H300 16.33 X= 3300 mm Y= 1580 mm Z= 250 mm (Passagehöjd från konsolhöjd) profit H300 16.53 X= 5300 mm Y= 1580 mm Z= 250 mm (Passagehöjd från konsolhöjd)

  CNC-bearbetningscentrum i ställningskonstruktion

  CNC-bearbetningscentrum i ställningskonstruktion  Maskinstativet till är tillverkat av elektriskt svetsade formrör med tjocka väggar.

  Cylinderformat stopp för arbetsstycket vid den "dubbla nollpunkten" (andra anhållet)

  Cylinderformat stopp för arbetsstycket vid den "dubbla nollpunkten" (andra anhållet)  Tillägg till cylinderstoppen för 'standard nollpunkten' är det andra anhållet som ni finner i den främre delen av varje materialstöd, särskilt användbart vid bearbetning av tunnare material.

  Konsolfrikoppling

  Konsolfrikoppling  Särskilt konstruerad för användning med tryckluftsstyrda ramfastspänningssystem erbjuder denna funktion nya möjligheter och enorma spännkrafter för bearbetning av massivt trä. Möjligheten att avaktivera konsolerna gör det möjligt att ta bort avfallsmaterial utan att behöva släppa vakuumet som håller fast arbetsstycket. Därmed förblir arbetsstycket i exakt samma position för nästa arbetsprocess (innerprofiler etc.).

  Materialstöd

  Materialstöd  Hjälpmedel för enkel uppläggning/placering av stora eller tunga arbetsstycken - en fördel som gör det möjligt att använda sig av bearbetningsalternativen profit 2.s, profit 3.s och profit 4.s i enmansdrift!

  Materialstopp för fanerade ytor.

  Materialstopp för fanerade ytor.  Utöver de i standardutförande monterade materialstoppen finns speciellt framtagna stopp för skivor med överskjutande faner eller laminat.

  Spåntransportband

  Spåntransportband  Motordrivet transportband för borttransport av spån och bearbetnings avfall (Höger om maskin) Vid slutet av transportbandet är de separerade av en avgränsare och plockas upp av spånsystemet. Spillbitar samlas i en container.

  Horisontal fräsmotor

  Horisontal fräsmotor  Den horisontala fräsmotorn har en ER25-spänntång på höger sida samt en ER32-spänntång med integrerad spånsugsenhet för perfekta spånsugsresultat vid bearbetning av låshus på vänster sida. Steglöst varvtal upp till 18000 r/min och den pneumatiska lutningen från 0°-7° (perfekt för gångjärnsbearbetning) möjliggör flexibla användningsmöjligheter.

  Flexibel bearbetning av långa komponenter

  Flexibel bearbetning av långa komponenter  Verktygsväxlaren och kontrollskåpet är placerade under arbetsytans nollnivå. Därför kan långa komponenter spännas fast och bearbetas flexibelt i två steg.

  2-Krets-vakuumhantering

  2-Krets-vakuumhantering  Med en 2-krets vakuumhantering på våra konsoler fixeras våra klämanordningar före arbetsstyckets positionering. Att flytta vakuumkopparna är därför inte längre möjligt vilket ökar processäkerheten avsevärt.

  100 Millimeter vakuumhöjd

  100 Millimeter vakuumhöjd  Våra maskiner är utrustade med vakuumkoppar med en höjd på 100 mm. Genom det ökade avståndet mellan konsol och arbetsstycke är begränsningen för bearbetning på undersidan av komponenten tydligt minimerad, liksom användningen av aggregat i sidoytorna.

  Gratis kataloger

  Här kan ni bläddra i katalogen online, ladda ner som pdf eller skicka efter en egen tryckt utgåva.