tempora F600 60.06L glueBox

Kantlistmaskin


img

FORMAT4 tempora glueBox: PUR-kantlimning utan limbehållare.
Revolutionerande enkelt, rent och ekonomiskt lönsamt.


Den revolutionerande glueBox för Format4 tempora F600 60.06 kantlistmaskinen gör bearbetningen av PUR-lim så enkel och okomplicerad som aldrig tidigare.

Värme- och vattenbeständighet, minimal limfog samt reducerad limförbrukning –  med glueBox kan alla fördelar med PUR-limmet användas kompromisslöst. PUR-brister som komplicerad bearbetning, smutsiga och härdade limbehållare och irriterande rengöring samt tidskrävande förvaring tillhör det förflutna med glueBox.

FANTASTISKT ENKELT - HELT ENKELT FANTASTISKT!
"Ett annat tankesätt och bättre genomförande" – det är det bästa sättet att beskriva den revolutionerande nyutvecklingen från Format4. Istället för PUR-limmet i kantlistmaskinens limbehållare smälts en tunn PUR-limremsa nästan osynligt samman mellan kantmaterialet och arbetsstycket i glueBox.

REVOLUTIONERANDE RENT.
Med glueBox blir bearbetningen av PUR-lim så enkel, ren och okomplicerad som aldrig tidigare. glueBox ger en extremt okomplicerad och revolutionerande ny, ren bearbetning utan irriterande rengöring av limbehållaren, kvävebehållaren osv.

HÖG EKONOMISK LÖNSAMHET.
Med hänsyn till alla kostnader (investering, förbrukning av limmaterial och rengöringskostnader/-arbete) säkerställer glueBox kostnadsbesparingar på ca. 70% jämfört med konventionell PURgranulat-bearbetning i det effektiva användningsområdet.

 • Tillgänglighet: redo att användas på bara 90 sekunder
 • Effektivitet: med 3 tillgängliga spollängder alltid passande och optimal planering
 • Flexibilitet: valfritt - rullar med 25, 75 eller 100 löpmeter för 16, 19 eller 40 mm arbetsstyckeshöjd
 • Komfort: verktygsfritt byte av limremsor
 • Resurseffektivitet: kräver ingen ytterligare tryckluftsförsörjning
 • Dynamik: växeldrift med en limbehållare möjlig när som helst
 • Tidsbesparing: ingen manuell rengöring krävs
   

... FORMAT4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • Skräddarsydda finansieringslösningar

Detaljer

glueBox – PUR-kantlimning utan limbehållare

glueBox – PUR-kantlimning utan limbehållareglueBox för in en tunn PUR-limremsa mellan kanten och arbetsstycket och smälter nästan osynligt ihop de båda komponenterna med varandra. Genom värmeaktiveringen av limmet uppnås en optimal vidhäftning och limverkan.

 • Tillgänglighet: redo att användas på bara 90 sekunder
 • Effektivitet: med 3 tillgängliga spollängder alltid passande och optimal planering
 • Flexibilitet: valfritt - rullar med 25, 75 eller 100 löpmeter för 16, 19 eller 40 mm arbetsstyckeshöjd
 • Komfort: verktygsfritt byte av limremsor
 • Resurseffektivitet: kräver ingen ytterligare tryckluftsförsörjning
 • Dynamik: växeldrift med en limbehållare möjlig när som helst
 • Tidsbesparing: ingen manuell rengöring krävs
   

edgeControl: mätning av kanter och arbetsstycken med Bluetooth

edgeControl: mätning av kanter och arbetsstycken med BluetoothFormat-4 edgeControl gör driften och inställningen av tempora kantlistmaskiner ännu enklare och mer exakt.

Värden för kanttjocklek och arbetsstyckestjocklek som registrerats med den trådlösa mätenheten överförs med en noggrannhet på en hundradels millimeter till maskinens smartouch-användarkontroll med Bluetooth (arbetsstyckestjocklek endast på e-motion modeller). Styrenheten känner igen de uppmätta värdena och sorterar dem automatiskt enligt arbetsstyckets tjocklek eller kanttjocklek. Användaren väljer sedan önskade inställningsvärden från minnet med de fem senast uppmätta värdena. Smartouch kalibrerar sedan automatiskt alla nödvändiga aggregat till de exakta dimensionerna.

Med edgeControl elimineras produktionsförluster till följd av skriv- eller mätfel samt toleransavvikelser i kantdimensioner.

Bord med luftkuddar för enkel och skonsam materialhantering

Bord med luftkuddar för enkel och skonsam materialhanteringEnkel och skonsam hantering av stora arbetsstycken och arbetsstycken med känsliga ytor. Placerad direkt på maskinens inmatningslinjal och utrustad med en 0,75 kw stark fläktmotor garanterar en konstant luftkudde mellan maskinbordet och arbetsstycket en enkel och skonsam matning av arbetsstycken. Den stabila bordskonstruktionen med 1050 x 400 mm arbetsyta (kan expanderas till 2000 x 400 mm med ett extrabord med luftkuddar) och den flexibla utdragningsramen garanterar maximal stabilitet vid matning av arbetsstycken.

kantmatning

kantmatningBeroende på arbetsområde kan rull- eller kantmaterial från 0,4 till 6 mm för plattmaterial till 60 mm tjocklek bearbetas.

smartouch-kontrollenhet med m-motion

smartouch-kontrollenhet med m-motionDen nya smartouch kontrollenheten med 10,4'-pekskärm och m-motion styrning möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen.

 • Spara och öppna användardefinierade arbetsprogram
 • Val av motorisk-positionsstyrda aggregat
 • Fininställning av aggregat med 1/100-millimeter
 • Intuitivt inställbar och tydlig visning av aggregat
 • Inställning av limparametrar (EVA eller PUR)
 • Val av aggregat beroende på uppdrag
 • Fininställning av avståndsparametrar
 • Underhållsplan, felmeddelanden i klartext, löpmeterräknare

 • smartouch-kontrollenhet med x-motion PLUS

  smartouch-kontrollenhet med x-motion PLUS  Kontrollenheten med smartouch och nätverksanslutning reducerar de manuella inställningarna till ett minimum och möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen. Funktioner hos smartouch inkluderar bland annat:

  • obegränsat programminne för användardefinierade kantprogram
  • underhållsplan, löpmeterräknare
  • enkel, självförklarande representation av aggregat och funktioner
  • val av aggregat och exakt finjustering av motoriskt-positionsstyrt aggregat (inställningsnoggrannhet 1/100 mm) från kontrollpanelen
  • inställning av limtemperatur och automatisk temperaturreduktion av limmet i standby-läge Nu tillgängligt med 10,4' till 15' bildskärmsstorlek

  Förfräs
  Garanterar en perfekt pålimning

  Förfräs
  Garanterar en perfekt pålimning  Två motlöpande, användningsstyrt arbetande och separat styrbara fogaggregat med diamantförsedda spiralfogfräsar skapar förstklassig kantbearbetning före limning av kanterna. Med fogaggregatet uppnår du helt rena kanter vid belagda arbetsstycken. Efter en exakt anvigelse av dimensionerna tar trimningsfräsen över och slutför en perfekt fräsning. Hos e-motion modeller sker inställning av spånavverkning via styrda motorer.

  Format-4 advantEdge för en optisk nollfog

  Format-4 advantEdge för en optisk nollfog  Det patenterade advantEdge aggregatet från Format-4 möjliggör en optisk nollfog vid bearbetning av samextruderade kant- och laserkantmaterial. Aggregatet arbetar med en styrning av arbetsstycket och kan aktiveras eller avaktiveras direkt från kontrollpanelen. advantEdge erbjuder en homogen optik av arbetsstycken med skiv- och kantmaterial särskilt i högglans området. Kantfärg som är avstämd på materialet ger en optisk nollfog och utan komplicerade byten av lim vid kanter med olika färger får ni en fördel med avsevärt kortare omställningstider.

  Presszon - Nästan osynliga limfogar

  Presszon - Nästan osynliga limfogar  Massivt utförd och insatsstyrd pressar den första drivna valsen kantmaterialet mot arbetsstycket. Genom insatsstyrningen förhindras utsmetning av limmet och en 'stukning' av kantmaterialet. De två eftertryckvalsarna stänger limfogen upptill och nedtill. 

  Sågaggregat
  Precisionsnitt för varje avändning

  Sågaggregat
  Precisionsnitt för varje avändning  Kapaggregatet består av två av varandra oberoende sågaggregat med högfrekvensmotorer. (12.000 v/min.). Kapaggregatet är lutbart 0º–10°- efter utrustningsnivå manuell eller med pneumatisk styrning va manöverpanel (t.ex. kapning 10°endast på arbetsstyckets framkant, endast bakkant eller både och)

  Multifunktionsfräsaggregat
  Innovativ precision med snabbinställning

  Multifunktionsfräsaggregat
  Innovativ precision med snabbinställning  Multifunktionsaggregatet för ren- och radiefräsning såväl som fasfräsning av tunna kantlister består av två oberoende fräsenheter med högfrekvensmotorer (12.000 v/min. Linjära styrningar sörjer för högsta precision med låg underhållsfrekvens. Den konstruktiva optimeringen av ställaxlarna för kantlistens tjocklek och profil säkerställer en snabb inställning. Efter utrustningsnivå sker inställning av multifunktionsaggregatet manuellt eller med elmotor via manöverpanelen.

  Hörnavrundningsaggregat
  Produktivitet som ni inte bör avstå ifrån

  Hörnavrundningsaggregat
  Produktivitet som ni inte bör avstå ifrån  Ingen extra efterbearbetning av arbetsstycket! Format-4 hörnavrundningsaggregat tar över ”finishen” av arbetsstycket hörn (även på andra skivmaterial) av kantlister 0,4–3,0 mm och med max. 60 mm bearbetnignshöjd vid en matning om 10 m/min. Den kraftiga grundkonstruktionen i gjutjärn, linjära styrningar och HW-verktyg med styrning lägger grunden för lång livslängd och hög precision. Styrningen sker naturligtvis via manöverpanelen och ni kan välja vilket hörn ni vill runda av (endast framkant, endast bakkant eller båda).

  Hörnavrundningsaggregat med två motorer

  Hörnavrundningsaggregat med två motorer  Speciellt i post- och softformningsområdet möjliggör nya tempora 60.06L med hörnavrundningsaggregat med två motorer en ny dimension av kantbearbetning. Arbetsstycken kan i bara ett arbetssteg tillverkas med olika profiler, och dyra efterbearbetningar bortfaller helt på grund av den perfekta ”finishen”.

  Sicklingsaggregat för radie

  Sicklingsaggregat för radie  Genom ett lätt sickeltag avlägsnas kutterslag m.m. och ett perfekt resultat uppnås. Finjusteringen sker manuellt; efter urustningsnivå ställs radie- och sicklingsaggregatet manuellt eller med elmotor via en pekskärm i färg. Hos e-motion sker fininställning via styrda motorer från en 10,4” pekskärm i färg.

  Polerenhet

  Polerenhet  Enheten består av två separata motorer, utrustade med två bommulsborstar. Meningen är att enheten ska rengöra och polera över och undersida av kantlisten. Super ”finish” för ABS och PVSkantlister. Som tillval fins ett poleraggregat med påföring av polermedel.

  Styrt sicklingsaggregat

  Styrt sicklingsaggregat  För en perfekt ”finish” på arbetsstycket. Sickling tar med ett lätt drag bort oönskade limrester på arbetsstycket. Ett steg närmare ett perfekt resultat.

  Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbete

  Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbete  Låg förbrukning genom styrd sprayenhet vid användning av släppmedel för PURlim, antistatiskt kylmedel och glidmedel för känsliga kantlister såväl som rengörings- och polermedel för en renare arbetsstycke medför ett perfekt resultat utan efterarbete.

  Infraröd lampa
  för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstycken

  Infraröd lampa
  för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstycken  Den styrda, kvarts-infraröda lampan värmer kanten före limaggregatet och sörjer för en maximal processäkerhet vid speciellt kalla arbetsstycken.

  ”Nestingpaket”

  ”Nestingpaket”  Bearbetning av arbetsstycken med hål för t.ex. gångjärn m.m. eller ytor med spetsig vinkel sker optimalt med ”Nestingpaketet”.

  Tryckbalk

  Tryckbalk  On both of the models (”m-motion“ and ”x-motion PLUS“), the pressure beam is positioned using a handle. The position of the pressure beam can be read precisely using the digital counter. 

  Inmatningslinjall

  Inmatningslinjall  Variable setting of the depth of cut of the premilling unit. With both equipment options, the settings are carried out manually using an indicator clock. The variable depth of cut can be adjusted and set between 0–2 mm. 

  puReady – kvävelåda för limbehållare

  puReady – kvävelåda för limbehållare  puReady kvävelådan gör dig flexibel vid användning av PUR-lim. I framtiden kan du slappna av vid produktionspauser, färg- eller limbyten. Med puReady låter sig ditt PUR-lim, inlagt i kväve, bearbetas länge och håller sig färskt. Så håller du dig flexibel i kantbearbetningen och får dessutom en lättare rengöring av limbehållaren.

  • Fördröjer reaktionsprocesser i PUR-lim och förlänger därmed bearbetningstiden
  • Underlättar och påskyndar rengöringsprocessen
  • Mer flexibilitet vid användning av olika PUR-färger och -lim
  • Med plats för förvaring av två limbehållare
  • Enkel användning och tydlig kontrolldisplay
  • Rörlig och platssparande utan ström- och tryckluftsanslutning
  • Kompatibel med alla limbehållare på tempora kantlistmaskiner F600/F800

  Spara dubbelt så mycket plats!

  Spara dubbelt så mycket plats!  Format-4 storEdge erbjuder platsbesparande förvaringsutrymme för era kanter, ersätter uppläggningstallriken på er kantlistmaskin och kan snabbt rullas åt sidan.

  Format-4 storEdge

  Format-4 storEdge  Den praktiska förvaringen av kanter storEdge kan dessutom utrustas med en uppläggningstallrik.

  Format-4 storEdge inklusive stöd

  Format-4 storEdge inklusive stöd  De viktigaste kanterna nära till hands och snabbt förvarade. - Med tillvalet uppläggningstallrik kan ni förse er kantlistmaskin med kantlistmaterial konstant.

  Video

  Gratis kataloger

  Här kan ni bläddra i katalogen online, ladda ner som pdf eller skicka efter en egen tryckt utgåva.