profit H200

CNC-bearbetningscentrum


img

Exklusiv CNC-teknik vid den lägsta investeringsvolymen

Överkomlig CNC-teknik blir särskilt i den universella hantverksverksamheten allt viktigare. Oavsett om det är vanliga standardprodukter eller individuellt utformade original tillverkar det universella Format-4 CNC-bearbetningscentrumet profit H200 enstaka exemplar och stora serier med högsta effektivitet och är lönsamt från den första användningsdagen. I den nya, helt omarbetade designen förmedlar profit CNC-bearbetningscentrum från Format-4 dynamik, kraft och den modernaste exklusiva tekniken vid första anblicken. Det nya maskinstativet med massiva stålräfflor garanterar maximal stabilitet vid högsta effekt. Med ett brett urval av olika verktygsväxlare och med den perfekt anpassade Format-4-programvaran är det nya FORMAT-4 CNC-bearbetningscentrumet ett pålitligt komplett paket för produktionen av dörrar, fönster, trappor och massiva trämöbler från seriestorlek 1.

... FORMAT-4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

 • Skräddarsydda finansieringslösningar
 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • CE-godkänd
 • Automatiseringslösningar
 • Nätverksansluten verkstad
 • Mjukvara och maskin från samma leverantör

Detaljer

SÄKERHET PÅ MINSTA UTRYMME

SÄKERHET PÅ MINSTA UTRYMMECNC-bearbetningscentren profit H350, H300 och H200 med Format-4 safeSpace på alla sidor tar senaste CNC-teknik även till små verkstäder. Upp till 7,5 m² mindre uppställningsyta vid kraftigt ökad arbets-säkerhet - det är maximal CNC-vinst med Format-4.

 • Allt i överblick - stora skärmar och breda glasytor erbjuder ständigt den bästa visningen av alla bearbetningssteg
 • Omedelbar information - den tydliga statusindikeringen informerar om aktuell maskinstatus
 • 3.300 mm dörröppning möjliggör bekväm i- och urlastning

 • Performancepaket

  Performancepaket  Performancepaketet erbjuder CNC-kontroll med högsta industristandard. Olika optimeringsmetoder säkerställer kortare processtider, olika fräsresultat och ökad komfort vid CNC-bearbetning.

  • Ökning av maximal axelhastighet med upp till 30% i X- och Y-riktning.
  • Optimering av positionerings- och rotationshastigheter med upp till 80%
  • Absolutencoder för absolut och ständig kommunikation mellan maskin och vägmätningssystem
  • 'Multitouch'-funktion på användarterminalen för användarvänlig drift av CNC-maskinen
  • Mjuka, jämna och lugna verktygsrörelser för bästa ytresultat på det färdiga arbetsstycket.
  • Minskat vibrationsbeteende vid CNC-bearbetningen med inbyggd ryckregulator
  • Energieffektiv regenerering av den elektriska bromsenergin från spindeln och axlarnas drift
    

  lightPos – LED-positionering av vakuum – revolutionerande enkel & exakt

  lightPos – LED-positionering av vakuum – revolutionerande enkel & exakt  Världens enda LED-vakuumpositionering för Format-4 CNC-bearbetningscenter profit H200, H300 och H350 uppnår millimeterexakt positioneringsprecision tack vare 500 individuellt kontrollerbara vita lysdioder per meter. Ytterligare information som vakuumtyp eller maskinens fastspänningsstatus, etc. visualiseras av ytterligare RGB-färgdioder som installerats med ett avstånd på 20 millimeter. Alla lysdioder är monterade i en skalad aluminiumprofil. Med en knapptryckning visar LED-lamporna exakt var och vilka vakuumhållare som måste positioneras baserat på den bearbetningsinformation som lagrats i maskinprogrammet. Här hittar du mer information om lightPos

  Förskjuten anhållsrad

  Förskjuten anhållsrad  Den främre anhållsraden är förskjuten mot mitten av konsolen och garanterar obegränsad 3-, 4- och 5-axlig bearbetning. Robusta anhållscylindrar möjliggör en flexibel komponentreferens av små, medelstora och stora arbetsstycken på arbetsytan.

  Underhållsöppning

  Underhållsöppning  Kåpan kan enkelt öppnas för en snabb åtkomst vid borrbyte, rengörings- eller underhållsarbeten.

  Säkra verktygshållare ger exakt arbete

  Säkra verktygshållare ger exakt arbete  Olika vakuumhållare garanterar er en säker fixering av alla tänkbara materialformer.

  Positioneringsvisning av arbetsstyckesstöd och vakuumsug:

  Positioneringsvisning av arbetsstyckesstöd och vakuumsug:  Arbetsstycket, arbetsstyckesstöden och vakuumsugen visas samtidigt i CNC-panelen. Detta garanterar att arbetsstycket är säkert positionerat för att undvika kollision mellan verktyg och vakuumkoppar. Den exakta positionen av vakuumkoppar på konsollerna visas genom positionering av laser.

  Linjelaser 

  Linjelaser   Linjelaser för virtuell 0-nivå i Y-riktningen för exakt positionering av böjda ramsegment. 

  Cylinderformat stopp för arbetsstycket vid den "dubbla nollpunkten" (andra anhållet)

  Cylinderformat stopp för arbetsstycket vid den "dubbla nollpunkten" (andra anhållet)  Tillägg till cylinderstoppen för 'standard nollpunkten' är det andra anhållet som ni finner i den främre delen av varje materialstöd, särskilt användbart vid bearbetning av tunnare material.

  Bearbetning av ramar 

  Bearbetning av ramar   Ändlöst anhåll i Y riktning för en exakt positionering av arbetsstycket. 

  Status indikator

  Status indikator  Genom de växlande färgerna i det innovativa belysningskonceptet visualiseras maskinens olika statusmeddelanden direkt. Detta gör det möjligt att enkelt veta statusen på ditt profit CNC maskincenter.

  Materialstöd

  Materialstöd  Laststöd har i uppgift att förenkla förflyttningen av större och tyngre arbetsstycken. En stor fördel som gör att man kan ensam arbeta med CNC-maskinen.

  Mallfräsning

  Mallfräsning  Det finns seperata kopplingar per arbetsyta tillgängliga vid mallfräsning. Använda mallar gör det möjligt att fastställa komplexa komponenter på plats, som annars inte kan behandlas med vakuumkoppar.

  Konsolfrikoppling

  Konsolfrikoppling  Särskilt konstruerad för användning med tryckluftsstyrda ramfastspänningssystem erbjuder denna funktion nya möjligheter och enorma spännkrafter för bearbetning av massivt trä. Möjligheten att avaktivera konsolerna gör det möjligt att ta bort avfallsmaterial utan att behöva släppa vakuumet som håller fast arbetsstycket. Därmed förblir arbetsstycket i exakt samma position för nästa arbetsprocess (innerprofiler etc.).

  Materialstopp för fanerade ytor.

  Materialstopp för fanerade ytor.  Utöver de i standardutförande monterade materialstoppen finns speciellt framtagna stopp för skivor med överskjutande faner eller laminat.

  Storlek på arbetsfält

  Storlek på arbetsfält  Arbetsyta: X= 3300 mm Y= 1280 mm Z= 250 mm (Passagehöjd från konsolhöjd)

  Individuell konfigurering av borrhuvud

  Individuell konfigurering av borrhuvud  Det spelar ingen roll om maskinen ska användas till skåpstillverkning eller allround, du bestämmer hur du vill konfigurera borrhuvudet. Välj mellan ett huvud med enbart vertikala borrspindlar eller spindlar med en notsåg för vertikal och horisontell bearbetning. Motor styrs via omvandlare upp till 7500 v/min.

  Spindel

  Spindel  Från 12 till 15 kW och upp till 24.000 v/min, styrd via inverter, är fräsmotorn vuxen alla upptänkliga uppgifter. Fräsmotorn är monterad direkt på drivmodulen för Z-axeln. Två linjära styrningar samt precisionslipade lager garanterar en exakt vertikal rörelse av fräsmotorn. Verktygslåsning HSK 63 sker automatiskt. Via sensorer styrs låskraften och gör användningen säker. Rengöring av konan sker via pneumatik. C-axeln står till förfogande som en fjärde interpolerande (360º) axel med tryckluftsanslutning

  Spånavvisarplatta

  Spånavvisarplatta  En spånstyrningsanordning på frässpindeln, styrd av c-axeln,gör det möjligt att använda de verktyg som finns. När kanten på arbetsstycket bearbetas styrs spånet mot sugkanalen.

  Spåntransportband

  Spåntransportband  Motordrivet transportband för borttransport av spån och bearbetnings avfall (Höger om maskin) Vid slutet av transportbandet är de separerade av en avgränsare och plockas upp av spånsystemet. Spillbitar samlas i en container.

  Kontrollerad utsugskåpa

  Kontrollerad utsugskåpa  Utsugshuvudet anpassar automatiskt sin position till en av de 3 möjliga positionerna beroende på arbetsstyckets höjd vilket minskar mängden damm och ljudutsläpp.

  Utsugsstos 

  Utsugsstos   När den automatiskt styrda utsugskopplingen är fullständig flyttas utsugskapaciteten mellan borrhuvudet och huvudspindeln, beroende på vad som används under den tiden. 

  Tryckluftsmunstycke/sprayenhet

  Tryckluftsmunstycke/sprayenhet  Monterat på frässpindeln för att optimisera fräsarbeten.

  Längdmätningssystem

  Längdmätningssystem  Enkel inställning av parametrarna för dina verktyg: varje verktygslängd sparas i verktygsdatabasen med en noggrannhet på en hundradels millimeter.

  Linjär växlare med 12 fack

  Linjär växlare med 12 fack  På västersidan av maskin med en plats för aggregat

  4 postioner med linjär verktygsväxlarerör sig i X-axelns riktning

  4 postioner med linjär verktygsväxlarerör sig i X-axelns riktning  Bytesplats för 4 fräsverktyg eller aggregat, monterad på körportalen, ger snabbt byte även under pendeldrift.

  18-platsers roterande verktygsväxlare monterad på bommen

  18-platsers roterande verktygsväxlare monterad på bommen  Den roterande verktygsväxlaren med 18 verktygspositioner är monterade på baksidan av gantryt och rör sig tillsammans med gantryt utmed X-axeln. 18-positions roterande verktygsväxlare håller tiden för verktygsbyte till ett minimum.

  12 positions linjär verktygsväxlare monterad till maskin chassiet

  12 positions linjär verktygsväxlare monterad till maskin chassiet  Verktygsväxlaren med 12 verktygsplatser förbättrar produktiviteten och skapar mer plats till övriga verktyg på maskinen.

  Automatisk centralsmörjning:

  Automatisk centralsmörjning:  Fettet kontrolleras på X-, Y- och Z-axelns styrvagnar och transporteras till kulmutterspindlarna i Y och Z. Smörjningen utförs tidsstyrt helautomatiskt.

  3D-simulator med kollisionskontroll

  3D-simulator med kollisionskontroll  Med 3D-simulatorn visas förflyttningsvägar, matningshastigheter, överkörningshöjder och tillvalsutrustningar som 5-motion-aggregatet, exakt spåledsköld, alla tallriksväxlare eller borhuvuden exakt och exakta arbetstider fastställs. Kollisionskontrollen kontrollerar om eventuella kollisioner kan uppstå och garanterar arbetssäkerhet på maskinen. Konturen av din fräs förs till arbetsstycket genom tilldelning av verktygets DXF-profil. DXF-profilen kan även användas som hjälp vid 'inkörning' av nya verktyg och minimerar på så vis materialförbrukningen.

  Linjärstyrningar

  Linjärstyrningar  Styrsystem Y-axel: Lagringen sker via kapslade kulmutterbackar som löper på härdade och slipade linjärstyrningar. Y-axeln placeras genom en slipad kulmutterspindel. Styrsystem Z-axel: Lagringen sker via kapslade kulmutterbackar som löper på härdade och slipade linjärstyrningar. Z-axeln placeras genom en slipad kulmutterspindel.

  Horisontal fräsmotor

  Horisontal fräsmotor  Den horisontala fräsmotorn har en ER25-spänntång på höger sida samt en ER32-spänntång med integrerad spånsugsenhet för perfekta spånsugsresultat vid bearbetning av låshus på vänster sida. Steglöst varvtal upp till 18000 r/min och den pneumatiska lutningen från 0°-7° (perfekt för gångjärnsbearbetning) möjliggör flexibla användningsmöjligheter.

  Gratis kataloger

  Här kan ni bläddra i katalogen online, ladda ner som pdf eller skicka efter en egen tryckt utgåva.