Värmepressar

VärmepressarHVP Typ 1
Fanérpressar

 • Med Elkom® elektriska värmeplattor
 • Presstemperatur upp till 120° C
HVP Typ 2
Fanérpressar

 • Med varmvattenvärmning
 • Presstemperatur upp till 90° C
HVP Typ 3
Fanérpressar

 • Med Termo oljeplattor
 • Presstemperatur upp till 120° C


HVP Typ 4
Fanérpressar

 • För anslutning till befintligt värmesystem
 • Presstemperatur upp till 90° C
HVP
Fanérpressar

 • Med Elkom® elektriska värmeplattor
 • Med varmvattenvärmning
 • Med Termo oljeplattor
 • För anslutning till befintligt värmesystem
 • Presstemperatur upp till 120° C / 90° C