Värmepressar

VärmepressarHVP Typ 1
Fanérpressar

  • Med Elkom® elektriska värmeplattor
  • Presstemperatur upp till 120° C

HVP Typ 2
Fanérpressar

  • Med varmvattenvärmning
  • Presstemperatur upp till 90° C

HVP Typ 3
Fanérpressar

  • Med Termo oljeplattor
  • Presstemperatur upp till 120° CHVP Typ 4
Fanérpressar

  • För anslutning till befintligt värmesystem
  • Presstemperatur upp till 90° C