tempora F600 60.06

Kantlistmaskin


img

Produktivitet, flexibilitet och användarkomfort

Tid, den viktigaste resursen i en modern verkstad, stod i fokus när vi utvecklade det nya tempora maskinkonceptet. Kantbearbetning måste vara så snabb, enkel och effektiv som möjligt. För att uppnå detta förenar tempora-modellerna kärnkompetenserna hastighet, produktivitet och användarkomfort i ett övertygande totalt paket. Resultaten för bearbetningen övertygar med höga standarder, som har i mål att uppfylla de ökande kraven på kantbearbetning i alla avseenden.

Moderna och optimerade kantbearbetningsaggregat och en flexibel maskinstomme garanterar absolut stabilitet och pålitlighet även vid de högsta bearbetningshastigheterna. De användarvänliga kontrollversionerna ”x-motion plus” och ”m-motion” säkerställer absolut exakt repeterbarhet och möjliggör kortast möjliga installationstid och snabbast materialbyte vid manuell hantering vid kontroll med smartouch-kontrollpanel. 

Det patenterade "advantEdge aggregatet" tar den "osynliga fogen" till er verkstad. Ni kan utrusta er tempora individuellt med ett hörnavrundningsaggregat med en eller två motorer och ett finishaggregat på tre fria platser. Maximal användarvänlighet och högsta produktivitet säkerställer den intuitiva kontrollenheten smarttouch med 10"- eller 16"-pekskärm.

... FORMAT-4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • Skräddarsydda finansieringslösningar

Detaljer

kantmatning

kantmatningBeroende på arbetsområde kan rull- eller kantmaterial från 0,4 till 6 mm för plattmaterial till 60 mm tjocklek bearbetas. En infrarödsensor identifierar tillgängligt kantmaterial och magasinet för automatisk matning av listmaterial över nålvalsen erbjuder en upptagningskapacitet på 120 mm.

smartouch-kontrollenhet med m-motion

smartouch-kontrollenhet med m-motionDen nya smartouch kontrollenheten med 10,4'-pekskärm och m-motion styrning möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen.

 • Spara och öppna användardefinierade arbetsprogram
 • Val av motorisk-positionsstyrda aggregat
 • Fininställning av aggregat med 1/100-millimeter
 • Intuitivt inställbar och tydlig visning av aggregat
 • Inställning av limparametrar (EVA eller PUR)
 • Val av aggregat beroende på uppdrag
 • Fininställning av avståndsparametrar
 • Underhållsplan, felmeddelanden i klartext, löpmeterräknare

 • smartouch-kontrollenhet med x-motion PLUS

  smartouch-kontrollenhet med x-motion PLUS  Kontrollenheten med smartouch och nätverksanslutning reducerar de manuella inställningarna till ett minimum och möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen. Funktioner hos smartouch inkluderar bland annat:

  • obegränsat programminne för användardefinierade kantprogram
  • underhållsplan, löpmeterräknare
  • enkel, självförklarande representation av aggregat och funktioner
  • val av aggregat och exakt finjustering av motoriskt-positionsstyrt aggregat (inställningsnoggrannhet 1/100 mm) från kontrollpanelen
  • inställning av limtemperatur och automatisk temperaturreduktion av limmet i standby-läge Nu tillgängligt med 10,4' till 15' bildskärmsstorlek

  Förfräs
  Garanterar en perfekt pålimning

  Förfräs
  Garanterar en perfekt pålimning  Två motlöpande, användningsstyrt arbetande och separat styrbara fogaggregat med diamantförsedda spiralfogfräsar skapar förstklassig kantbearbetning före limning av kanterna. Med fogaggregatet uppnår du helt rena kanter vid belagda arbetsstycken. Efter en exakt anvigelse av dimensionerna tar trimningsfräsen över och slutför en perfekt fräsning. Hos e-motion modeller sker inställning av spånavverkning via styrda motorer.

  Limaggregat - kort uppvärmningstid, snabb insatsberedskap

  Limaggregat - kort uppvärmningstid, snabb insatsberedskap  Limbehållaren med teflonbeläggning för PUR eller EVA-lim erbjuder 1,5 kilo kapacitet och möjliggör på så vis cirka 375 löpmeter kantapplicering på en 19 mm platta. Den korta uppvärmningstiden med bara 10 minuter garanterar snabb insatsberedskap. På begäran underlättar och påskyndar den integrerade avskrapningsenheten rengöringen vid byte av lim.

  Format-4 advantEdge för en optisk nollfog

  Format-4 advantEdge för en optisk nollfog  Det patenterade advantEdge aggregatet från Format-4 möjliggör en optisk nollfog vid bearbetning av samextruderade kant- och laserkantmaterial. Aggregatet arbetar med en styrning av arbetsstycket och kan aktiveras eller avaktiveras direkt från kontrollpanelen. advantEdge erbjuder en homogen optik av arbetsstycken med skiv- och kantmaterial särskilt i högglans området. Kantfärg som är avstämd på materialet ger en optisk nollfog och utan komplicerade byten av lim vid kanter med olika färger får ni en fördel med avsevärt kortare omställningstider.

  Presszon - Nästan osynliga limfogar

  Presszon - Nästan osynliga limfogar  Massivt utförd och insatsstyrd pressar den första drivna valsen kantmaterialet mot arbetsstycket. Genom insatsstyrningen förhindras utsmetning av limmet och en 'stukning' av kantmaterialet. De två eftertryckvalsarna stänger limfogen upptill och nedtill. Två pneumatiska tryckinställningar kan väljas via kontrollpanelen: remsmaterial med mindre tryck, rullmaterial med högt tryck.

  Sågaggregat
  Precisionsnitt för varje avändning

  Sågaggregat
  Precisionsnitt för varje avändning  Kapaggregatet består av två av varandra oberoende sågaggregat med högfrekvensmotorer. (12.000 v/min.). Kapaggregatet är lutbart 0º–10°- efter utrustningsnivå manuell eller med pneumatisk styrning va manöverpanel (t.ex. kapning 10°endast på arbetsstyckets framkant, endast bakkant eller både och)

  Multifunktionsfräsaggregat
  Innovativ precision med snabbinställning

  Multifunktionsfräsaggregat
  Innovativ precision med snabbinställning  Multifunktionsaggregatet för ren- och radiefräsning såväl som fasfräsning av tunna kantlister består av två oberoende fräsenheter med högfrekvensmotorer (12.000 v/min. Linjära styrningar sörjer för högsta precision med låg underhållsfrekvens. Den konstruktiva optimeringen av ställaxlarna för kantlistens tjocklek och profil säkerställer en snabb inställning. Efter utrustningsnivå sker inställning av multifunktionsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via manöverpanelen.

  Sicklingsaggregat för radie

  Sicklingsaggregat för radie  Genom ett lätt sickeltag avlägsnas kutterslag m.m. och ett perfekt resultat uppnås. Finjusteringen sker manuellt; efter urustningsnivå ställs radie- och sicklingsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via en pekskärm i färg. Hos e-motion sker fininställning via styrda motorer från en 10,4” pekskärm i färg.

  Polerenhet

  Polerenhet  Enheten består av två separata motorer, utrustade med två bommulsborstar. Meningen är att enheten ska rengöra och polera över och undersida av kantlisten. Super ”finish” för ABS och PVSkantlister. Som tillval fins ett poleraggregat med påföring av polermedel.

  Styrt sicklingsaggregat

  Styrt sicklingsaggregat  För en perfekt ”finish” på arbetsstycket. Sickling tar med ett lätt drag bort oönskade limrester på arbetsstycket. Ett steg närmare ett perfekt resultat.

  Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbete

  Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbete  Låg förbrukning genom styrd sprayenhet vid användning av släppmedel för PURlim, antistatiskt kylmedel och glidmedel för känsliga kantlister såväl som rengörings- och polermedel för en renare arbetsstycke medför ett perfekt resultat utan efterarbete.

  Infraröd lampa
  för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstycken

  Infraröd lampa
  för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstycken  Den styrda, kvarts-infraröda lampan värmer kanten före limaggregatet och sörjer för en maximal processäkerhet vid speciellt kalla arbetsstycken.

  ”Nestingpaket”

  ”Nestingpaket”  Bearbetning av arbetsstycken med hål för t.ex. gångjärn m.m. eller ytor med spetsig vinkel sker optimalt med ”Nestingpaketet”.

  Tryckbalk

  Tryckbalk  On both of the models (”m-motion“ and ”x-motion PLUS“), the pressure beam is positioned using a handle. The position of the pressure beam can be read precisely using the digital counter. 

  Inmatningslinjall

  Inmatningslinjall  Variable setting of the depth of cut of the premilling unit. With both equipment options, the settings are carried out manually using an indicator clock. The variable depth of cut can be adjusted and set between 0–2 mm. 

  Spara dubbelt så mycket plats!

  Spara dubbelt så mycket plats!  Format-4 storEdge erbjuder platsbesparande förvaringsutrymme för era kanter, ersätter uppläggningstallriken på er kantlistmaskin och kan snabbt rullas åt sidan.

  Format-4 storEdge

  Format-4 storEdge  Den praktiska förvaringen av kanter storEdge kan dessutom utrustas med en uppläggningstallrik.

  Format-4 storEdge inklusive stöd

  Format-4 storEdge inklusive stöd  De viktigaste kanterna nära till hands och snabbt förvarade. - Med tillvalet uppläggningstallrik kan ni förse er kantlistmaskin med kantlistmaterial konstant.

  puReady – kvävelåda för limbehållare

  puReady – kvävelåda för limbehållare  puReady kvävelådan gör dig flexibel vid användning av PUR-lim. I framtiden kan du slappna av vid produktionspauser, färg- eller limbyten. Med puReady låter sig ditt PUR-lim, inlagt i kväve, bearbetas länge och håller sig färskt. Så håller du dig flexibel i kantbearbetningen och får dessutom en lättare rengöring av limbehållaren.

  • Fördröjer reaktionsprocesser i PUR-lim och förlänger därmed bearbetningstiden
  • Underlättar och påskyndar rengöringsprocessen
  • Mer flexibilitet vid användning av olika PUR-färger och -lim
  • Med plats för förvaring av två limbehållare
  • Enkel användning och tydlig kontrolldisplay
  • Rörlig och platssparande utan ström- och tryckluftsanslutning
  • Kompatibel med alla limbehållare på tempora kantlistmaskiner F600/F800

  Utrustning

  Elsystem
  001 3x 400 V motorspänning, 50 Hz motorfrekvens Standardutförande S
  002 3x 230 V motorspänning, 60 Hz motorfrekvens Tillval
  29 CSA-Certifikat Tillval
  77 Tempora luftkonditioneringsenhet (för externa förhållanden på över 40  C) Tillval
   
  Arbetsmått
  Min. arbetsstycke bredd (mm) *Minsta bredd på arbetsstycket beror på arbetsstyckets längd, höjd och material. 70
  Min. materiallängd i mm 140
  Min. höjd arbetsstycke i mm 8
  Max. höjd arbetsstycke i mm 60
  Bearbetning av valsmaterial i tjock-PVC/ABS från 0,4–3,0 mm tjocklek, styckvis inmatning av massivlist upp till 6mm möjlig Standardutförande S
  55 Listmagasin 120mm Tillval
   
  Aggregat
  Styrning med 10,4“ färgpekskärm med integrerad mjukvara för underhåll och tillgänglig nätverksanslutning Standardutförande S
  76 Fläkt för elskåp Tillval
  72 Drifttidsregistrering för flera användare Tillval
  Stabilt maskinstativ i stål Standardutförande S
  Utdragbart stöd för arbetsstycke 450mm - underlättar arbetet med stora arbetsstycken Standardutförande S
  Manuellt ställbara tryckbalkar med 2 flyttbara rullbanor för god tryckfördelning på arbetsstycket Standardutförande S
  Kedjematning med 10 m/min matningshastighet och gummitäckta kuddar för optimalt grepp på arbetsstycket Standardutförande S
  60 Kedjematning med 10 och 18 m/min matningshastighet och gummitäckta kuddar för optimalt grepp av arbetsstycket Tillval
  64 Pneumatisk-mekanisk spärr för förhindrande av för tidig användning av maskinen Tillval
  Kullagrat materielbord Ø 750 mm Standardutförande S
  46 Förlängd matarbana och bordsstöd Tillval
  Fogaggregat med insatsstyrd diamantfräs och 2 oberoende motorer med 1,1 kW, 12,000 v/min, manuell inställning av spånavverkning från 0–3 mm, inkl. 2 diamantfräsar (Ø 80 mm, H 49 mm, Z 2+2) Standardutförande S
  44 Prissänkning tempora 60.06 utan fogaggregat (!45) Tillval
  45 Fogfräsning 64 mm istället för 49 mm (!44) Tillval
  47 Fogfräs med växelklingor 64 mm höjd istället för 49 mm (!44/!45) Tillval
  43 Infraröd värmelampa till förvärming av materialkanter Tillval
  Kantinmatning av ändlös kantlist och massivlistmaterial från 0,4-6 mm tjocklek, styckvis inmatning av massivlist möjlig Standardutförande S
  Giljotin för grovkapning av kantlister i pvc/abs 0,4–3,0 mm Standardutförande S
  Limaggregat med teflonbeläggning med 1,5 kg kapacitet, applicering med limvals samt övervakning av värmepatron (~ 250lpm per 1kg granulat på en 19mm skiva) Standardutförande S
  67 Rotationsriktningsvändare för limappliceringsrullen Tillval
  63 Rengöringsenhet easy-clean för standardlimpotta Tillval
  61 advantEdge limaggregat för samextruderade kantmaterial istället för standardlimaggregat Tillval
  62 advantEdge limaggregat för samextruderade kantmaterial Tillval
  79 styrda pneumatiska tryckreglerings inkl. obegränsad programminne för att advantEdge limningsenhet (# 61) Tillval
  Manuellt ställbar pressenhet med en tryckvals och två koniska eftervalsar, pneumatiskt styrda Standardutförande S
  Kapaggregat med 2 av varandra oberoende motorer, 0,35 kW, 12 000 v/min. manuellt lutbara 0°–10° Standardutförande S
  m-motion multifunktion fräsaggregat för radie-, jämn- och fasfräsning av tunna kanter med 2 oberoende motorer med vardera 0,50 kW, 12.000 v/min Standardutförande S
  51 Multifunktionsaggregat med vertikala kontaktrullar för bearbetning av arbetsstycken med t.ex. grytgångjärn (#64) Tillval
   
  Finish aggregat
  m-motion Radiesicklingsaggregat, manuel återgångsfunktion, mekansisk setup för R= 2 mm Standardutförande S
  20 Pneumatiskt kontrollerat ytsicklingsaggregat (!21) Tillval
  21 Ytsickling för Nesting (#51/ !20) Tillval
  Poleringsaggregat med 2 motorer Standardutförande S
  32 Sprayenhet för rengöringsmedel framför poleringsaggregatet (endast i kombination med poleringsaggregatet) Tillval
  42 Sprayenhet för släppmedel på maskinens inmatningssida (PUR lim) (!44) Tillval
  53 Sprayenhet till glidmedel Tillval
  87 Bortfall av Riepe sprayvätskor Tillval
  88 Jowat typetikett inkl. 2 kg limgranulat Tillval
   
  Individuella utrustningsmöjligheter
  81 Verktygsbestyckning r= 1 istället för r= 2 mm Tillval utan extra kostnad
  83 Verktygsbestyckning r= 3 istället för r= 2 mm Tillval utan extra kostnad
  33 LED-belysningsutrustning Tillval
   
  Paket
  75 x-motion PLUS paket tempora F 600 60.06 "x-motion PLUS" kontroll med 15" smarttouch istället för 10,4" pekskärm med integrerad mjukvara för underhåll och tillgänglig nätverksanslutning Kapsågningsenhet "x-motion PLUS" med 2 oberoende motorer med 0,35 kW, 12,000 v/min, pneumatiskt lutbart 0°–10°multifunktionsfräsaggregat "x-motion PLUS" för radie-, kant- och fasfräsning av tunna kanter med 2 oberoende motorer med 0,75 kW, 12,000 v/min, motoriskt positionsstyrd kantjustering från manöverpanelen. Tillval
   
  Viktiga tillbehör
  200-106 - Flyttbar rengöringsvagn för limbehållare inkl. temperaturreglering och drift av limvals inkl. hållare för förvärmning Tillval
  200-107 - Behållare för lim inkl. luftfuktare för PUR lim Tillval
  202-122 - storEdge kantförvaring inkl. uppläggningstallrik Tillval
  202-123 - storEdge kantförvaring utan uppläggningstallrik Tillval
  210 Hjulunderrede för maskiner Tillval
  202-129 - puReady kvävebehållare Tillval
   
  Transport
  229 Kontainer förpackning Tillval
   

  Video

  Gratis kataloger

  Här kan ni bläddra i katalogen online, ladda ner som pdf eller skicka efter en egen tryckt utgåva.