tempora F800 60.12 e-motion

Kantlistmaskin


img

Vår motivation är att spara tid åt er

Tid, som nog är den viktigaste resursen i det moderna snickeriet, stod i fokus vid utvecklingen av tempora-maskinkonceptet. Kantbearbetning måste vara så snabb, enkel och effektiv som möjligt. För att uppnå detta förenar tempora-modellerna kärnkompetenserna hastighet, produktivitet och användarkomfort i ett övertygande totalt paket. De slutliga bearbetningsresultaten vid ändlösa kanter och remsmaterial övertygar med de högsta standarderna, som uppfyller de ökande kraven på komplett kantbearbetning i alla avseenden. 

Massiva kantbearbetningsaggregat och en optimerad maskinstomme garanterar absolut stabilitet, även vid de högsta bearbetningshastigheterna. De användarvänliga styrningsvarianterna “x-motion plus” och “e-motion” säkerställer absolut repeterbarhet och möjliggör kortast möjliga installationstid och snabbast materialbyte med individuellt konfigurerbara bearbetningsprogram. Med bearbetningspaketen “Professional” och “Performance” och det individuella aggregatvalet för båda finishplatserna kan tempora helt anpassas till driftsspecifika krav.

Du kan alltså ta dig mer tid i framtiden till dina kunder, eftersom du med tempora klarar av produktionen på rekordtid.

 • Förfräsaggregat med separat kontrollerade diamantbestyckade spiralfräsar för urslagsfri renfräsning av skivan innan kantlisten läggs på garanterar en perfekt limning
 • Premium användarkomfort med e-motion paketet och motorkontrollerade enheter
 • Stabilitet även vid högsta bearbetningshastighet tack vare de solida maskin chassiet

... FORMAT-4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • Skräddarsydda finansieringslösningar

Detaljer

smartouch-kontrollenhet med e-motion

smartouch-kontrollenhet med e-motionKontrollenheten med smartouch och nätverksanslutning reducerar de manuella inställningarna till ett minimum och möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen. Funktioner hos smartouch inkluderar bland annat:

--- obegränsat programminne för användardefinierade kantprogram
--- underhållsplan, löpmeterräknare
--- enkel, självförklarande representation av aggregat och funktioner
--- val av aggregat och exakt finjustering av motoriskt-positionsstyrt aggregat (inställningsnoggrannhet 1/100 mm) från kontrollpanelen
--- inställning av limtemperatur och automatisk temperaturreduktion av limmet i standby-läge Nu tillgängligt med 21' bildskärmsstorlek

Förfräs
Garanterar en perfekt pålimning

Förfräs
Garanterar en perfekt pålimningTvå motlöpande, användningsstyrt arbetande och separat styrbara fogaggregat med diamantförsedda spiralfogfräsar skapar förstklassig kantbearbetning före limning av kanterna. Med fogaggregatet uppnår du helt rena kanter vid belagda arbetsstycken. Efter en exakt anvigelse av dimensionerna tar trimningsfräsen över och slutför en perfekt fräsning. Hos e-motion modeller sker inställning av spånavverkning via styrda motorer.

Infraröd lampa
för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstycken

Infraröd lampa
för bättre vidhäftning av kanter på kalla arbetsstyckenDen styrda, kvarts-infraröda lampan värmer kanten före limaggregatet och sörjer för en maximal processäkerhet vid speciellt kalla arbetsstycken.

Limaggregat
Kort uppvärmning, snabbt byte

Limaggregat
Kort uppvärmning, snabbt byteEfter bara 8 minuters uppvärmningstid är ”tempora” redo att användas! Den teflonklädda limbehållaren med verktygslöst snabbytessystem passar till smältlimgranulat av EVA (sampolymerer av eten och vinylacetat) och PUR (polyuretan). De fina justerbara limspridare försäkrar att den rätta mängdenlim som behövs appliceras och kan anpassas utmärkt till olika kant material.

Kantlistning + giljotin för kantlist på rulle och massivlister till 60 mm

Kantlistning + giljotin för kantlist på rulle och massivlister till 60 mmBeroende på arbetsuppgift kan ni använda kantlist 0,4–3,0 mm liksom massivlist upp till 12 mm och skivmaterial upp till 60 mm. En infraröd sensor känner av om det finns kantlist för bearbetning. Klippaggregatet för kapning av ändlös kantlist är avsedd för lister 3 x 64 mm Magasinet för automatisk matning av massivlist via nålrulle har en kapacitet på 120 mm. För snabb omställning sörjer höjdinställning via tryckbalk och justermanometer för presstryck direkt mot kantlist.

Presszon
Nästan osynliga limfogar

Presszon
Nästan osynliga limfogarKraftigt utförande och med styrning pressar den första, drivna valsen kantlisten mot arbetsstycket. Genom styrning förhindras överskott av lim vid påläggning och därvid smetning av överskottlim. De båda koniska tryckrullarna sluter limfogen vid nedre och övre kanten. Via manöverpanelen kan två pneumatiska tryck väljas.: Vals med lägre tryck, Rullvals med högt tryck. Hos alla e motionmodeller är presszonen motoriskt positionerad.

Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbete

Sprayenhet och spraymedel för perfekta resultat utan efterarbeteLåg förbrukning genom styrd sprayenhet vid användning av släppmedel för PURlim, antistatiskt kylmedel och glidmedel för känsliga kantlister såväl som rengörings- och polermedel för en renare arbetsstycke medför ett perfekt resultat utan efterarbete.

Sågaggregat
Precisionsnitt för varje avändning

Sågaggregat
Precisionsnitt för varje avändningKapaggregatet består av två av varandra oberoende sågaggregat med högfrekvensmotorer. (12.000 v/min.). Kapaggregatet är lutbart 0º–15º - efter utrustningsnivå manuell eller med pneumatisk styrning va manöverpanel (t.ex. kapning 15º endast på arbetsstyckets framkant, endast bakkant eller både och)

Multifunktionsfräsaggregat
Innovativ precision med snabbinställning

Multifunktionsfräsaggregat
Innovativ precision med snabbinställningMultifunktionsaggregatet för ren- och radiefräsning såväl som fasfräsning av tunna kantlister består av två oberoende fräsenheter med högfrekvensmotorer (12.000 v/min. Linjära styrningar sörjer för högsta precision med låg underhållsfrekvens. Den konstruktiva optimeringen av ställaxlarna för kantlistens tjocklek och profil säkerställer en snabb inställning. Efter utrustningsnivå sker inställning av multifunktionsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via manöverpanelen. Hos alla e-motionmodeller sker inställningen med motorer vi pekskärmen i färg

”Nestingpaket”

”Nestingpaket”Bearbetning av arbetsstycken med hål för t.ex. gångjärn m.m. eller ytor med spetsig vinkel sker optimalt med ”Nestingpaketet”.

Sicklingsaggregat för radie

Sicklingsaggregat för radieGenom ett lätt sickeltag avlägsnas kutterslag m.m. och ett perfekt resultat uppnås. Finjusteringen sker manuellt; efter urustningsnivå ställs radie- och sicklingsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via en pekskärm i färg. Hos e-motion sker fininställning via styrda motorer från en 10,4” pekskärm i färg.

Hörnavrundningsaggregat
Produktivitet som ni inte bör avstå ifrån

Hörnavrundningsaggregat
Produktivitet som ni inte bör avstå ifrånIngen extra efterbearbetning av arbetsstycket! Format-4 hörnavrundningsaggregat tar över ”finishen” av arbetsstycket hörn (även på andra skivmaterial) av kantlister 0,4–3,0 mm och med max. 60 mm bearbetnignshöjd vid en matning om 12 m/min. Den kraftiga grundkonstruktionen i gjutjärn, linjära styrningar och HW-verktyg med styrning lägger grunden för lång livslängd och hög precision. Styrningen sker naturligtvis via manöverpanelen och ni kan välja vilket hörn ni vill runda av (endast framkant, endast bakkant eller båda).

Dubbla hörnavrundningsaggregat med två motorer

Dubbla hörnavrundningsaggregat med två motorerSpeciellt i post- och softformningsområdet möjliggör nya tempora 60.12 med dubbelhörnrundningsaggregat en ny dimension av kantbearbetning.

Styrt sicklingsaggregat

Styrt sicklingsaggregatFör en perfekt ”finish” på arbetsstycket. Sickling tar med ett lätt drag bort oönskade limrester på arbetsstycket. Ett steg närmare ett perfekt resultat.

Notspårsaggregat för horisontala och vertikala notspår

Notspårsaggregat för horisontala och vertikala notspårFör än mer rationell produktivitet sörjer det nya notfräsaggregatet hos ”tempora 60.12” Inställt antingen (vertikalt eller horisontalt) för olika typer av fräsning - ersätter efterföljande arbete i bordsfräsen. Inställningen för notfräsning sker via manöverpanelen, med ett djup om 0–15 mm och 1/100 mm noggrannhet. Önskvärd notbredd 4–7,5 mm görs via speciella notfräsar.

Polerenhet

PolerenhetEnheten består av två separata motorer, utrustade med två bommulsborstar. Meningen är att enheten ska rengöra och polera över och undersida av kantlisten. Super ”finish” för ABS och PVSkantlister. Som tillval fins ett poleraggregat med påföring av polermedel.

puReady – kvävelåda för limbehållare

puReady – kvävelåda för limbehållarepuReady kvävelådan gör dig flexibel vid användning av PUR-lim. I framtiden kan du slappna av vid produktionspauser, färg- eller limbyten. Med puReady låter sig ditt PUR-lim, inlagt i kväve, bearbetas länge och håller sig färskt. Så håller du dig flexibel i kantbearbetningen och får dessutom en lättare rengöring av limbehållaren.

 • Fördröjer reaktionsprocesser i PUR-lim och förlänger därmed bearbetningstiden
 • Underlättar och påskyndar rengöringsprocessen
 • Mer flexibilitet vid användning av olika PUR-färger och -lim
 • Med plats för förvaring av två limbehållare
 • Enkel användning och tydlig kontrolldisplay
 • Rörlig och platssparande utan ström- och tryckluftsanslutning
 • Kompatibel med alla limbehållare på tempora kantlistmaskiner F600/F800

Spara dubbelt så mycket plats!

Spara dubbelt så mycket plats!Format-4 storEdge erbjuder platsbesparande förvaringsutrymme för era kanter, ersätter uppläggningstallriken på er kantlistmaskin och kan snabbt rullas åt sidan.

Format-4 storEdge

Format-4 storEdgeDen praktiska förvaringen av kanter storEdge kan dessutom utrustas med en uppläggningstallrik.

Format-4 storEdge inklusive stöd

Format-4 storEdge inklusive stödDe viktigaste kanterna nära till hands och snabbt förvarade. - Med tillvalet uppläggningstallrik kan ni förse er kantlistmaskin med kantlistmaterial konstant.

Utrustning

Elsystem
001 3x 400 V motorspänning, 50 Hz motorfrekvens Standardutförande S
002 3x 230 V motorspänning, 60 Hz motorfrekvens Tillval
29 CSA-Certifikat Tillval
77 Tempora luftkonditioneringsenhet (för externa förhållanden på över 40  C) Tillval
 
Arbetsmått
Min. arbetsstycke bredd (mm) *Minsta bredd på arbetsstycket beror på arbetsstyckets längd, höjd och material. 70
Min. materiallängd i mm 140
Min. höjd arbetsstycke i mm 8
Max. höjd arbetsstycke i mm 60
Användning av kantlist (pvc/abs m.m.) på rulle 0,4–3,0 mm Standardutförande S
Användning av massiv kantlist av 0,4–12 mm Standardutförande S
 
Aggregat
"E-motion plus" kontroll med 10,4 pekskärm med integrerade program och nätverksuppkoppling. Standardutförande S
79 21" smartouch istället för 10,4" pekskärm Tillval
76 Fläkt för elskåp Tillval
72 Drifttidsregistrering för flera användare Tillval
Stabilt maskinstativ i stål Standardutförande S
Utdragbart materialstöd Standardutförande S
Motorstyrda tryckbalkar med 2 flyttbara rullbanor för god tryckfördelning på arbetsstycket Standardutförande S
Kedjematning, 12 m/min, gummerad för optimal matning Standardutförande S
60 Kedjematning med 12 och 20 m/min hastighet och gummerad upplag för bäst möjliga matning Tillval
64 Pneumatisk-mekanisk spärr för förhindrande av för tidig användning av maskinen Tillval
Kullagrat materielbord Ø 770 mm Standardutförande S
Linjal med glidrullar för käsnligt material Standardutförande S
46 Förlängning på inmatningssidan (+ 400 mm) Tillval
41 Fogfräsaggregat mit kontaktstyrda diamantbestyckade verktyg och 2 oberoende motorer på 1,5 kW, 12 000 v/min, avverkning motoriskt ställbar från 0–3 mm, inkl. 2 diamantfräsar (Ø= 80 mm, H= 49 mm, Z 2+2) Standardutförande S
44 tempora 60.12 utan fogaggregat Tillval
45 Fogfräsning 64 mm istället för 49 mm (!44) Tillval
47 Fogfräs med växelklingor 64 mm höjd istället för 49 mm (!44/!45) Tillval
43 Infraröd värmelampa till förvärming av materialkanter Tillval
Kantlisttstyrning för list på rulle eller massiv från 0,4–12,0 mm, avkänning via infraröd sensor Standardutförande S
Giljotin för grovkapning av kantlister i pvc/abs 0,4–3,0 mm Standardutförande S
Limaggregat med teflonbeläggning med 1,5 kg kapacitet, applicering med limvals med finjustering och snabbutbytessystem samt övervakning av värmepatron (~ 250lpm per 1kg granulat på en 19mm skiva) Standardutförande S
65 Förberedd för eftermontering av förvärmning av lim (!66) Tillval
66 Frövärmning för granulat, kapacitet 3,5 kg; limbehållare 0,4 kg med nivåsensor och enkelt byte, uppvärmda limrullar (!65) Tillval
67 Rotationsriktningsvändare för limappliceringsrullen Tillval
73 Pneumatisk stryrt limaggregat Standardutförande S
Motorstyrd pressenhet med en tryckvals och två koniska eftervalsar, pneumatiskt styrda Standardutförande S
70 Kapaggregat med 2 av varandra oberoende motorer, 0,50 kW, 12 000 v/min. pneumatsikst lutbara 0°–15° Standardutförande S
Multifunktionsfräsaggregat för radier-, ren- och fasfräsning av tunna kanter med 2 av varandra oberoende motorer på 0,75 kW, 12 000 v/min, motorstryd programmerbar kantjustering och pneumatisk återgång via manöverpanel Standardutförande S
51 Multifunktionsaggregat med vertikala kontaktrullar för bearbetning av arbetsstycken med t.ex. grytgångjärn (#64) Tillval
69 Hörnavrundningsaggregat för soft- och postformade arbetsstycken för bearbeitung av hörn med 0,4–3,0 mm listtjocklek och 10–60 mm materialtjocklek Standardutförande S
68 Hörnavrundningsenhet med 2 oberoende motorer för mjuka och postformade arbetsstycken, vid bearbetning av framkanter och längs med kanter med en tjocklek på 0,4-3,0 mm och en höjd av 10-60 mm på arbetsstycket; motoriserad positionering av hörnavrundningsenheten Tillval
78 Växelströmsomkopplare för hörnavrundningsaggregat med 2 motorer för kanttjocklek 1,5mm (#68) Tillval
71 Motoriserad inställning och positionering av hörnavrundningsaggregatet Tillval
56 air-motion aggregat för bearbetning av samextruderade kantmaterial Tillval
58 extern smältpåse för bearbetning av PUR-lim på maskinen Tillval
 
Finish aggregat
11 2-axlad, motorstyrning, positons styrning av radiefräsenheten incl. Pneumatisk återgångsfunktion Standardutförande S
20 Sickling för materialytan, pneumatiskt styrd Tillval
21 Plan sickling (Nesting) (!20) Tillval
30 Polerenhet med 2 motorer Standardutförande S
32 Påläggning av rengöring/polermedel för polerenhet Tillval
42 Sprayanordning (!44) Tillval
52 Påläggning av antistatmedel (!53) Tillval
53 Påläggning av glidmedel (!52) Tillval
74 Spårenhet för horisontell och vertikal bearbetning, motoriserad justering på X + Y axel, hörnavrundningsenhet 10-45 mm arbetsstyckets höjd (#69 / !68) Tillval
87 Bortfall av Riepe sprayvätskor Tillval
88 Jowat typetikett inkl. 2 kg limgranulat Tillval
 
Individuella utrustningsmöjligheter
81 Verktygsbestyckning r= 1 istället för r= 2 mm Tillval utan extra kostnad
86 Verktygsförberedelse R= 1,5 mm för hörnavrundningsaggregat (!68) Tillval
83 Verktygsbestyckning r= 3 istället för r= 2 mm Tillval utan extra kostnad
33 LED-belysningsutrustning Tillval
 
Paket
100 Professional-paket tempora 60.12 e-motion (inkluderad utrustning: 64, 47, 67, 71, 20, 32, 33) Tillval
- (64) Pneumatisk-mekanisk spärr för förhindrande av för tidig användning av maskinen
- (47) Fogfräs med växelklingor 64 mm höjd istället för 49 mm
- (67) Rotationsriktningsvändare för limappliceringsrullen
- (71) Motoriserad inställning och positionering av hörnavrundningsaggregatet
- (20) / (21) Sickling för materialytan, pneumatiskt styrd
- (32) Påläggning av rengöring/polermedel för polerenhet
- (33) LED-belysningsutrustning
101 Performance-paket 1 tempora 60.12 e-motion (inkluderad utrustning: 60, 65, 64, 71, 67, 20, 33, 42, 47, 53, 32) Tillval
- (60) Kedjematning med 12 och 20 m/min hastighet och gummerad upplag för bäst möjliga matning
- (65) / (66) Förberedd för eftermontering av förvärmning av lim
- (64) Pneumatisk-mekanisk spärr för förhindrande av för tidig användning av maskinen
- (71) Motoriserad inställning och positionering av hörnavrundningsaggregatet
- (47) Fogfräs med växelklingor 64 mm höjd istället för 49 mm
- (67) Rotationsriktningsvändare för limappliceringsrullen
- (20) / (21) Sickling för materialytan, pneumatiskt styrd
- (33) LED-belysningsutrustning
- (42) Sprayanordning
- (53) Påläggning av glidmedel
- (32) Påläggning av rengöring/polermedel för polerenhet
102 Performance-paket 2 tempora 60.12 e-motion (inkluderad utrustning: 60, 65, 64, 68, 47, 67, 20, 33, 42, 53, 32) Tillval
- (60) Kedjematning med 12 och 20 m/min hastighet och gummerad upplag för bäst möjliga matning
- (65) / (66) Förberedd för eftermontering av förvärmning av lim
- (64) Pneumatisk-mekanisk spärr för förhindrande av för tidig användning av maskinen
- (68) Hörnavrundningsenhet med 2 oberoende motorer för mjuka och postformade arbetsstycken, vid bearbetning av framkanter och längs med kanter med en tjocklek på 0,4-3,0 mm och en höjd av 10-60 mm på arbetsstycket; motoriserad positionering av hörnavrundningsenheten
- (47) Fogfräs med växelklingor 64 mm höjd istället för 49 mm
- (67) Rotationsriktningsvändare för limappliceringsrullen
- (20) / (21) Sickling för materialytan, pneumatiskt styrd
- (33) LED-belysningsutrustning
- (42) Sprayanordning
- (53) Påläggning av glidmedel
- (32) Påläggning av rengöring/polermedel för polerenhet
103 Complete-paket tempora 60.12 e-motion (inkluderad utrustning: 10, 74, 20, 30, 32) Tillval
- (60) Kedjematning med 12 och 20 m/min hastighet och gummerad upplag för bäst möjliga matning
- (65) / (66) Förberedd för eftermontering av förvärmning av lim
- (64) Pneumatisk-mekanisk spärr för förhindrande av för tidig användning av maskinen
- (74) Spårenhet för horisontell och vertikal bearbetning, motoriserad justering på X + Y axel, hörnavrundningsenhet 10-45 mm arbetsstyckets höjd (#69 / !68)
- (71) Motoriserad inställning och positionering av hörnavrundningsaggregatet
- (47) Fogfräs med växelklingor 64 mm höjd istället för 49 mm
- (67) Rotationsriktningsvändare för limappliceringsrullen
- (20) / (21) Sickling för materialytan, pneumatiskt styrd
- (33) LED-belysningsutrustning
- (42) Sprayanordning
- (53) Påläggning av glidmedel
- (32) Påläggning av rengöring/polermedel för polerenhet
 
Viktiga tillbehör
505 Utsugsfördelare professional Tillval
500 02.0.202 - distributör för sugning T60.12 Tillval
502 02.0.412 - FELDER utsugsslang för industribruk 120mm Tillval
501 02.0.406 - FELDER utsugsslang för industribruk 60mm Tillval
200-102 - Filterenhet med vattenavskiljare och två finfilter med "smutsindikator" för väggmontage Tillval
200-105 - Extra upplagsyta för kantlistmaskin, längd 2100 höjd 870-960 mm Tillval
200-106 - Flyttbar rengöringsvagn för limbehållare inkl. temperaturreglering och drift av limvals inkl. hållare för förvärmning Tillval
200-107 - Behållare för lim inkl. luftfuktare för PUR lim Tillval
202-122 - storEdge kantförvaring inkl. uppläggningstallrik Tillval
202-123 - storEdge kantförvaring utan uppläggningstallrik Tillval
202-129 - puReady kvävebehållare Tillval
 
Transport
229 Kontainer förpackning Tillval
 
Återledningssystem U-motion classic
603 Återföring utan vridfunktion för arbetsstycken, längd 300–2 800 mm, bredd 80–1 300 mm, tjocklek 8–60 mm, delstorlek vid 4-sidig kantlimning, min. 300 x 300 mm, max. 1 300 x 1 300 mm. max. vikt < 700 mm längd = 30 kg, max. vikt > 700 mm längd = 60 kg, variabel frammatningshastighet 7–20 m/min, max. 11 cykler/min, transportband för återtransport, delar samt utmatningsstation (2 000 x 800 mm), 3 x 400 volt/50–60 Hz, 6 bar, 10 Nl/min Tillval
 
Återledningssystem U-motion professional
605 Återföring med vridfunktion för arbetsstycken och avstaplingsplats för europall; längd 300–2 800 mm; bredd 80–1500 mm; tjocklek 8–60 mm; delstorlek vid 4-sidig kantlimning; min. 300 x 80 mm; max. 2800 x 1500 mm; max. vikt < 700 mm längd = 30 kg; max. vikt > 700 mm längd = 60 kg; variabel matningshastighet 7–20 m/min; max. 11 cykler/min; transportband för återtransport av delar samt utmatningsstation (2000 x 800 mm); 3 x 400 volt / 50–60 Hz; 6 bar; 450 Nl/min Tillval
 
Alternativt återledningssystem U-motion professional
Extra stapelplats 1 200 mm (max. 1 styck) Tillval
 
Framställning U-Motion System
84 Förberedelse u-motion classic (!85) Tillval
85 Förberedelse u-motion professional (!84) Tillval
 

Video

Gratis kataloger

Här kan ni bläddra i katalogen online, ladda ner som pdf eller skicka efter en egen tryckt utgåva.